Ừ,một tháng mười qua cho người tiếc nuối.
Tiếc một thoáng thanh xuân :xuân,hạ,thu trôi.
Tháng mười gọi nỗi niềm  đi về trong kỹ vãng.
Nhớ môi xưa loang một chút thơ mềm.

Tháng mười ,ngồi ngó qua song cửa.
Cơn mưa đầu mùa xối xả không ngơi.
Ta tự hỏi vì sao em không tới.
Cơm mưa đã trả lời với tiếc nhớ khôn nguôi.

Tháng mười,người làm bài thơ tiển biệt,
Bên hiên nhà người bán bánh mì nóng hổi chờ mong.
Mẹ già quàng tơi vội bước bên sông.
Gọi những thu xưa nán chờ thêm chút nữa
Để cho người chong dèn đêm chờ  đợi con về.
Quê ơi  đừng hỏi lời thề.
Đã tin nhau xin cứ  đợi.
Tháng mười ơi!
         Ghé đọc bài thơ hay,Xin lếu láo  đôi hàng.Thân