Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Vì sao” (Xuân Diệu): ...

"Chỉ lặng chuồi theo giòng xảm xúc "
giòng hay là dòng?

Ảnh đại diện

Quê hương (Tế Hanh): Góp ý

Cái chỗ "Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng ", hồi lớp 9 mình nhớ mình học là "Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng" mà!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: