Theo như thầy giáo mình dạy ở Đại Học Sư Phạm Hà Nội là thầy Lê Quang Hưng có noi: Bài thơ vẫn còn có hai xu hướng nhằm nêu lên nguồn gốc, xuất xứ của bài thơ. Một là cho rằng của người khác sáng tác, còn một nhận định khác cho rằng của Nguyễn Bính sáng tác. Theo đó thi đại đa số các nhà nghiên cứu đồng ý cho rằng bài thơ la Nguyễn Bính sáng tac. Hơn nữa xu hướng ngược lai chưa thu được các bằng chứng cụ thể chính xác cũng như được sự đồng thuận nhiều của các nhà nghiên cứu. Chính vì vậy bài thơ vẫn được cho rằng là do tác giả Nguyễn Bính sáng tác! Hơn nữa câu :"Tiền là giấy bạc của đời làm ra" theo như bạn trên đã sủa là đúng. Thầy giáo Lê Quang Hưng đã đọc rất chi tiết bài này. nếu bạn nào có cần thiết phải xác minh thông tin thi liên hệ với mình. Sau đó mình sẽ đưa số của thầy giáo để các bạn có thể làm rõ vấn đề hơn nữa!


Các bạn có thể liên lạc với mình qua e mail gucngaviyeu_tdt_8x@yahoo.com