Xe vẫn chạy vì Miền Nam phía trước.
Cảm động quá!!!