lang trí kỳ hồ. Tái bạt kỳ vĩ. Công tốn thạc phu. Xích tích kỷ kỷ là bài thơ Đường của Khổng Tử tựa đề là gì?