Hay quá! Có nhiều bài thơ nói về đề tài này. Mình thích cả bài của tác giả Xuân Diệu và tác giả Nguyên Sa. Nhưng mình thích bài này hơn.