Mình đọc Hoa Và Rượu lâu lắm rồi nhưng mình nhớ hình như thiếu đó. Ví dụ như khổ thơ
"Chị Nhi thường nói với u tôi
Hai đứa thưa bà đến đẹp đôi
U tôi liền đáp ngay như thật
Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi"
Hay khổ này nữa
"Ấy thế mà rồi cách biệt nhau
Nhà Nhi ko biết dọn đi đâu
Còn tôi giời bắt làm thi sĩ
Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu"
Hay như khổ thơ sau:
"Thuở ấy làm sao thật thái bình
Trai hiền bạn với gái đồng trinh
Đời say men rượu thơm hoa rụng
Tràn những ngây thơ ngập cảm tình"
Đấy là mình nhớ đc có thế, chắc vẫn còn thiếu nhiều. Bài thơ hay như thế mà thiếu thì chán quá.