Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Thanh Cần

trước nào có thấy người xưa,
sau thời cũng vắng như chưa đến cùng
ngẫm trời đất hoá muôn trùng
một mình rớt những lệ lòng ai hay!!!

Ảnh đại diện

Thất cửu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Thanh Cần

Già chi cái tuổi mới năm mươi
Đây nghĩ sáu ba vẫn trẻ người,
ở tuổi xuân niên thanh, nhã, việc
sống quen tối, sáng cứ vui cười

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: