Đọc "Đàn ghi-ta của lor ca" của Thanh Thảo; Nghe bài hát "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta"; Là dân học đàn guitar, phải biết đến Gar-xi-a Lor-Ca