Chẳng biết anh Việt đã "già" chưa nhỉ :-/
Em thích đoạn cuối của bài thơ này lắm:
"Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…"