Trang trong tổng số 469 trang (4685 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tiêu Tương nhà em đâu ở
Đá trắng Trường Sa cỏ gấu xanh
Mộng xưa nắng chiếu hoa sông
Vài cành đông phát bên song hướng về
Tỉnh giấc dậy muốn đi tâm tốt
Hồn theo chim Việt lướt trời nam
Giáp hồ mây các núi Tần
Khói đầy sông Quế khó lòng lội qua
Lần này đi buồn so tiễn biệt
Rời bến sông xa tít cánh buồm
Đầm xuân bẻ nhánh cỏ quỳnh
Lầu trăng nhắn gửi về Trường An tây.

Ảnh đại diện

Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Tần thấy cỏ xanh bát ngát
Điệu Sở ca dao trước rượu nồng
Nghĩ gì khi chén em nâng
Giá cô kêu ở trong vườn phía nam
Tôi muốn ở ẩn La Phù núi
Nhưng lỡ mang ân nghĩa chủ mình
Nên còn lưu luyến triều đình
Riêng ta đã bội lời nguyền Thương Châu
Nhưng cuối cùng như mây vô sự
Trên biển xanh tuần tự bên nhau
Hẹn kỳ ước định thâm sâu
Quế Dương u tịch gốc đầu thơm hương.

Ảnh đại diện

Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1 (Lý Bạch): Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa trong phần dịch âm Hán Việt, dòng thứ 11, chữ cuối, “tiễn” sửa thành “thiển”. Do đó cũng phải sửa phần dịch nghĩa nữa, xin tuỳ nghi.

Lý do: cho phù hợp với nguyên tác Hán tự.

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế động chương (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạc múa ở sân mây ải ngoài
Nuốt hoa sương cảm thấy khoan thai
Dưới hoa đào bích lòng thanh thản
Thỉnh thoảng gió đông mượn quét đài.

Ảnh đại diện

Đối tuyết tuý hậu tặng Vương Lịch Dương (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẩy rồng bay có thân đừng chạm
Có tay đừng nên bện râu hùm
Ông xem xưa chợ Nhữ Nam
Người tiên tóc bạc rượu tràn ẩn cư
Cửa trúc văn Tử Du chấn động
Rượu lục chung mời uống tới say
Lịch Dương đâu khác lúc này
Mắt hoa vì tuyết trắng bay loạn trời
Nhà ông có rượu tôi đâu chán
Khách vui nhiều cầm cán đuốc tìm
Tạ Thượng tự múa như chim
Tương Như không cởi áo chim sương cừu
Sáng sớm trống cùng chèo rời bến
Ngàn dặm xa lưu luyến lầu trăng.

Ảnh đại diện

Thứ vận tặng Thuỷ Vân đạo nhân (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Chí dũng thường ngày ngang chim ngạc
Trong chiến trường bút mực thắng ngay
Nhà tranh nhà ngọc mệnh bày
Vị trong Kinh đục không hay cùng dòng
Già gặp vận biết không được bổ
Thân vực rơi cười kế vụng về
Hàng năm sinh hoạt kiểm kê
Bình trà thi quyển bạn bè Thang Hưu.

Ảnh đại diện

Thôn Nam sơn tiểu khế (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhàn như mây nhẹ bay nam bắc
Bỏ ngoài đời, gió mát gối bên
Tịnh cõi Phật, xa cõi trần
Oanh kêu rỏ máu trước sân thảm sầu.

Ảnh đại diện

Vọng Thái Lăng (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xế chiều thu thông khoá chặt
Khói phủ rêu đá lấp loạn mê
Ngàn non tối gió lê thê
Tiêu tan muôn thuở mây về khoảng không
Hoa suối rụng mưa rung lất phất
Chim rừng im núi chợt quạnh hiu
Dùng dằng đi rồi lại đi
Cỏ vu bát ngát xuân kỳ sắc xanh.

Ảnh đại diện

Vọng Thái Lăng (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu thông khoá kín nắng đang tắt
Khói phủ cỏ rêu đá xám xịt
Ảm đạm ngàn non buồn gió thổi
Tiêu tan muôn thuở mây không vết
Hoa bên suối rụng mưa li ti
Chim chóc không kêu núi tịch mịch
Mấy lượt dùng dằng đi lại đi,
Cỏ vu bát ngát sắc xuân biếc.

Ảnh đại diện

Thứ vận tặng Thuỷ Vân đạo nhân (Chu Văn An): Bản dịch của Nguyễn Minh

Thường ngày dũng khí ngạc ngang trời
Trường bút giao tranh một trận thu
Nhà ngọc nhà tranh đều có số
Vị trong Kinh đục chẳng cùng lưu
Gặp thời sáng sủa hay không lợi
Núi thẳm thân rơi bởi vụng mưu
Kiểm điểm hàng năm sinh kế tệ
Trà khay thơ tráp bạn Thang Hưu.

Trang trong tổng số 469 trang (4685 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: