SỰ vồ vập trong tình yêu của Xuân Diệu cũng là biểu hiện của một trái tim bị dồn nén về tình cảm. Chính vì thế nhà thơ khao khát trong tình yêu, mãnh liệt trong tình yêu, đôi lúc điên trong tình yêu. Tất chỉ vì nhà thơ quá thiếu thốn tình cảm, muốn được thoả nỗi khát tình!..........