Lúc Tố Hữu làm cách mạng, bị bắt bờ giam cầm, đánh đập tra tấn thì nhiều đứa đang bình luận ở đây còn chưa có trên đời. Bây giờ sướng rồi nên tha hồ ngồi bốc phét. Sao ổng không nịnh hót thực dân để được ăn sung mặc sướng, cùng lắm lại có vé đi tây, việc quái gì phải nịnh hót cộng sản để gươm kề cổ, súng kề tai nhỉ?