Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bạch Đằng giang (Nguyễn Sưởng): Ngạo Linh Chính Ngã

鯨觀如山草木春,
海潮洶洶石嶙峋。
誰知萬古重興業,
半在關河半在人。

Kình quán sơn hà thảo mộc xuân,
Hải triều hung hung thạch lân tuân.
Thuỳ tri vạn cổ Trùng Hưng nghiệp,
Bán tại quan hà bán tại nhân.

重興( Trùng Hưng, 1285年九月—1293年三月初九, 越南陳朝( Nhà Trần) ý chỉ trận Bạch Đằng lần 3 năm 1288 diễn ra trong thời gian này.
Tạm dịch như sau:

Nhìn xem cá Kình như từng ngọn núi(chỉ thuyền của quân NM), giặc cỏ như cây mọc mùa xuân lớp này đến lớp khác.
Sóng biển từng đợt hung dữ, đá nhấp nhô lởm chởm.
Ai có thể liệu được nghiệp lớn thời Trùng Hưng vạn năm về trước.
Thành công năm ấy một nửa là do địa hình sông núi, phần còn lại là do người quyết định

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Vô Đề- dị bản

人生大夢追霸業
先覺從來稀有誰
平生本我高無上
自知今古得幾人
春睡不覺眠眠了
草堂一夢見周公
窗外飄飄香竹葉
日月遲遲色天空

Nhân sinh đại mộng truy bá nghiệp
Tiên giác tùng lai hi hữu nhân
Bình sinh bản ngã cao vô thượng
Tự tri kim cổ đắc kỷ nhân
Xuân thuỵ bất giác miên miên liễu
Thảo đường nhất mộng kiến Chu Công
Song ngoại phiêu phiêu hương trúc diệp
Nhật nguyệt trì trì sắc thiên không

Ảnh đại diện

Trường tương tư (I) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Ngạo Linh Chính Ngã

Dòng Biện chảy,
Dòng Tứ chảy,
Chảy tới Qua Châu đổ bến này.
Núi Ngô nhớ đêm ngày.

Nhớ nhiều nhiều,
Hận nhiều nhiều,
Hận đến tương phùng, hận mới thôi.
Trăng sáng nàng tựa lầu.

Ảnh đại diện

Chức Nữ hoài Khiên Ngưu (Tào Đường): Bản dịch của Ngạo Linh Chính Ngã

Niệm Khất xảo tiết-tiết Vu lan 2018!
«Cầu Bắc giai nhân hàng lệ lưu,
Mắt trông ruột đứt nhớ chàng Ngưu.
Đề thơ ngừng bút thôi không hận,
Ném bỏ kim thoa ngấn lệ sầu.
Bóng quế ba xuân trông mòn mỏi,
Ngân hà một dải, dạ mênh mang.
Chức nữ nghiêng đầu nhìn Ngưu hỏi
Hà cớ du tàn mới hết thu?»[/b]

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: