Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là chim gãy cánh
Chẳng thể bay tung trời

Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là đồng hiu quạnh
Trắng một màu tuyết rơi.