"Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con..."

Phải! Giá như là trẻ con... Nhưng tất cả chỉ là giả định... giá như...