Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đinh Hùng II

Tháng tư trời đất hương thơm hết,
Trên núi đào chùa chớm nở đầy.
Trách mãi xuân không về chỗ vắng,
Ngờ đâu xuân đã lại trong đây.

Ảnh đại diện

Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Đinh Hùng II

Đàn chim bay cao ngất,
Lờ lững cánh mây đơn.
Ngắm mải mê không chán,
Trơ lại Kính Đình sơn.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Đinh Hùng II

Sao đời chơi ác mãi ông già?
Trời đất vô cùng: khúc hận ca!
Gặp thời "tiểu tốt" thành công dễ;
Nuốt hận anh hùng lỡ dịp qua.
Tìm vua mong giúp xoay quả đất;
Rửa binh không lối nước thiên hà.
Nợ nước chưa đền đầu bạc trước,
Bao lần mài kiếm đội trăng tà

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Hùng II

Người xưa đã cưỡi chim Hoàng Hạc,
Đất trời lầu Hạc hãy còn đây.
Hạc vàng bay qua không trở lại;
Ngàn năm mây trắng nhở nhơ bay.
Hán Dương sông sáng, cây rõ bóng,
Cỏ thơm Anh Vũ, bãi xanh dày.
Trời chiều quan tái, quê đâu nhi?
Trên sông sóng khói gợi sầu đầy....

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: