Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Lãm Thần Quang tự (Trần Nhân Tông): Thoại đầu

Thần quang u ám ám u sầu
Kim ô, ngọc thố dạo đi đâu?
Mười hai toà phủ như tranh vẽ
Ba ngàn thế giới khác gì đâu
Tuồng đời biến đổi như mây
Thông kia rụng xuống tóc mây bạc đầu
Tham thiền, phật sự hữu cầu
Tạp niệm bỗng chốc thành câu thoại đầu

Ảnh đại diện

Tụng cổ (Đàm Hoa thiền sư): Bản dịch của Tường An

Đầu cành một sắc xuân xưa
Gió xuân thổi nhẹ lòng này đưa theo
Chiều về bến nước tay chèo
Đôi ba chiếc nhỏ trôi theo giữa dòng.

Ảnh đại diện

U hận thi (An Ba phường nữ): Bản dịch của Tường An

Đi chơi nhầm ngày xấu
Sông thu nổi gió to
Ba Lăng mưa điên dại
Ai oán khúc "Mộc Lan"

Ảnh đại diện

Hữu không (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch

Nói "có" vạn pháp có
Nói "không" vạn pháp không
Có không vô quái ngại
Tự tại với "có", "không"!!!

Ảnh đại diện

Chân tính (Đại Xả thiền sư): bản dịch

Tứ đại giam nhốt được hư không?
Ngủ uẫn giai không thế mới đồng
Chơn tánh vốn nay vô quái ngại
Sanh tử dù có tợ hư không!!!

Ảnh đại diện

Lâm Bình đạo trung (Đạo Tiềm thiền sư): Bản dịch Lâm Bình đạo trung

Ngọn bồ bồ lung lay theo gió
Chuồn chuồn ơi đến đậu làm chi
Quanh năm quen bước Lâm Bình núi
Liên hoa bất chợt nở bao giờ?

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: