Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản đồ nước Việt (Đoàn Văn Cừ): giờ quốc sử

Thiếu 06 câu sau cuối, chứ không phải 06 câu đầu.


Đây là bài hoc thuôc lòng, tôi đã học thuộc lòng từ năm học lớp ba, cùng với bài CHUYẾN ĐI DÀI 1 và 2, và bai TRANG SỬ CỦ
Ảnh đại diện

Bản đồ nước Việt (Đoàn Văn Cừ): thay từ

câu thơ 1 tôi đề nghị sửa như sau:

Những buổi sáng, vườn hồng le lói chiếu,
sửa lại
Một buổi sáng, vườn hồng le lói chiếu,

Ảnh đại diện

Bản đồ nước Việt (Đoàn Văn Cừ): còn thiếu

Theo ý tôi, bài thơ thiếu 6 câu đầu như sau:

Ta sẽ phải suốt đời đau uất hận
Nếu Việt Nam địa giới mãi chia rời,
Nước Việt nam huyết mạch xẻ đôi nơi,
Người Nam Bắc không cùng chung cội rễ,
Ta nhất định không bao giờ chịu thế,
Núi sông nào cũng là của Việt Nam.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: