Bản dịch của T.Lan là chính xác nhất.
Bởi lẽ T. Lan là ai ? Là chính tác giả đấy các bạn ạ.
Tôi rưng rưng khi đọc bản dịch này.