Thì ra là vậy, trong sgk dịch là : Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu cho ai theo Đoàn Thị Điểm, nếu nói như vậy thì Đoàn Thị Điểm dịch chưa sát, ở đây miêu tả lòng chàng hay thiếp ai chung thuỷ hơn nhỉ.