Vào Tocpic Trữ tình mình chộp đuọc bài thơ: Oan trái của Nguyễn Tường làm mình có liên tưởng tới bác ấy là người mà TTKH vẫn giấu trong tim.Lúc nào mình xin phép bác ý rồi pots lên đây