Các bác cho em hỏi, thơ cụ Nguyễn Tư Giản có bao nhiêu bài đã được dịch trong quyển "NTG- cuộc đời và thơ văn, Kỷ yếu hội thảo..." mà bác vừa nhắc đến ở trên vậy? Em là thành viên mới, mong các bác giúp đỡ