Cớ sao đàn gấm năm mươi sợi,
Mỗi trụ mỗi dây gợi tuổi đào
Trang Sinh mộng sáng mơ thành bướm
Vọng đế lòng xuân, gửi tiếng quyên
Trăng sáng biển xanh, châu ngấn lệ
Lam điền nắng ấm, ngọc hơi lên
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Nhung nhớ về một mối đau thương