Bài thơ này giống tâm trạng mình quá...nhưng mình không phải yêu người có gia đình mà yêu ngờio đã có bạn gái