Trang trong tổng số 112 trang (1112 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tặng ca nhân Quách Uyển kỳ 1 (Ân Nghiêu Phiên): Bản dịch của Trần Đông Phong

Vốn ca nương Thạch gia Kim Cốc
Cất giọng chiếu hoa lệ thấm khăn
Tuổi trẻ má hồng bao đệ tử
Đất Lương một thuở chuyện thương buồn.

Ảnh đại diện

Phụng hoạ thánh chế “Hạ nhật du Thạch Tông sơn” (Địch Nhân Kiệt): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thánh ra toả sáng động xe vàng
Chót vót đường tiên suối nhã xanh
Cờ tiết xa nhìn oanh hạc đậu
Trướng cung ngồi thẳng phượng lân canh
Suối bay tung bọt mưa hằng ngỡ
Cây rậm mát ôm thu tưởng đang
Huyền Phố tôi già dự yến tiệc
Năm thừa cùng với Xích Tùng sang.

Ảnh đại diện

Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch (Tống Chi Vấn): Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng mười về nam nhạn bay
Nghe truyền chỉ đến chốn này lại quay
Ta đi sao mãi chưa thôi
Ngày nào lại được về nơi quê nhà
Nước triều rút sông lặng qua
Rừng chiều chướng khí la đà chưa tan
Sáng mai ngóng phía xóm làng
Chỉ mong bên ruộng thấy cành hoa mai.

Ảnh đại diện

Đăng Tiêu Dao lâu (Tống Chi Vấn): Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên gác Tiêu Dao ngóng cố hương
Nước xanh trong vắt chỗ mây sương
Hành Dương lối bắc hai ngàn dặm
Chẳng cớ thư về chân nhạn vương.

Ảnh đại diện

Lục Hồn sơn trang (Tống Chi Vấn): Bản dịch của Trần Đông Phong

Tâm tình ngoài vật về thôi
Chống gậy lên núi xem chơi cày bừa
Vào nguồn suối nước xem hoa
Rừng tối hái thuốc đi qua lối viền
Thổ dân lại hỏi họ tên
Chim núi tự hót thành tên lạ đời
Đi đi chỉ thấy mình vui
Tự nhiên vô cớ thẹn thay kiếp này.

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 09 (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thánh nhân giấu nguyên mệnh vì
Sợ thế gian loạn một khi thực bày
Nếu như phơi mở công khai
Khôi hài xảo quyệt lầm sai lòng người
Ý trời trước muốn đẹp tươi
Thứ bậc đảo lộn hoạ thời từ ai
Trường Thành phòng bị cướp lai
Mối hoạ chằng chịt từ ai thân tình
Triều Hán mê bởi Xích Tinh
Tử Niên sao chẳng giúp mình Tần vương
Tới nơi đào mận hoa thường
Nhiều lời là chết ai thương mơ hồ.

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 08 (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Đông Phong

Côn Lôn biến hoá ta coi
Chìm trong động tối mặt trời mặt trăng
Tinh thần hồn phách tạo thành
Sinh ra trời đất bao trùm khắp nơi
Trọng Ni thái cực xét coi
Lão Đam tôn quý xa vời tối đen
Tây phương nay đã thành tiên
Tôn sùng đạo lý theo liền vô minh
Sắc không lặng diệt đều linh
Nghiệp duyên trong cõi có thành được không
Tên thầy sách vở chất trồng
Cõi đời sinh tử chưa ngừng đôi bên.

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 07 (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Đông Phong

Chẳng trở về mỗi ngày
Trời xuân đã chiều rồi
Miên man lòng ta nghĩ
Mở đầu nhìn không hay
Vật thơm trời tối lấp
Tu hú kêu buồn thay
Hồng hoang xưa đã mất
Ai biết tổ chim này?

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 06 (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Đông Phong

Ta xem biến hoá của rồng
Mới biết cốt lõi chí dương là gì
Rừng đá sao tối tăm thay
Hang sâu u ám chẳng ai ra vào
Ngày xưa tu đắc tiên sao
Đức tin tạo hoá hợp vào với nhau
Huyền diệu chẳng phải mê đâu
Chìm trong u tới ai sao đo lường
Cố chấp mắt thấy người thường
Rượu say cười nhạo đạo trường Đan kinh
Côn Lôn cây ngọc đẹp xinh
Làm sao lấy được cái tinh anh này.

Ảnh đại diện

Cảm ngộ kỳ 05 (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thị dân khoe tài trí
Với đạo như trẻ con
Tranh nhau khoe công uổng
Mình sau này biết không
Huyền chân nhân có gặp
Xem đời bầu ngọc trong
Sâu xa trong trời đất
Biến hoá thành vô cùng.

Trang trong tổng số 112 trang (1112 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: