Như hoa mà chẳng phải hoa
Như sương mà chẳng phải sương
Nửa đêm chợt đến lạ thường
Sớm mai thức giấc lên đường lại đi
Đến như thoáng mộng xuân thì
Lại như mây sớm trôi đi phương nào ?