Nói tóm lại, cả bài thơ là một niềm hoài cổ về một thời kí ước gắn bó với thiên nhiên với ánh trăng đã khó mà quay lại
ở chốn thành thị