Xin chào các anh chị! em là thành viên mới có thắc mắc muốn hỏi ạ.

Phiền các anh chị có thể giải thích hai câu cuối bài thơ có liên quan gì với hai câu đầu ko ạ?