theo tôi bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ta cảm nhận rõ cái hay của bài thơ này(tuy chỉ là một đoan trích)


người yêu thơ