bài thơ này rất hay
ai có thể phân tjk kỹ bài này ko?