Theo tôi đựoc biết bài thơ Ly rượu thọ với tên tác giả là Tố Hữu đã đuợc giới thiệu trong tập thơ Mùa Giải Phóng xuất bản năm 1949 do nhà thơ Vũ Anh Khanh chủ biên. Ngoài bài Ly rượu thọ tập thơ này còn giới thiệu nhiều bài thơ rất hay như Bài hành Phương nam của Nguyễn Bính, Tha La xóm đạo... Rất tiếc tôi đã đánh mất tập thơ này trong một lần cho bạn mựon và .. không bao giờ trả lại !!!!
Rất mong chúng ta sẽ cố gắng trả về tác giả của nó những gì là tài sản tim óc của họ dù ta có thích hay không thích cá nhân họ. Mong lắm thay. Nguyễn Hoàng Nam Long