Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Núi Đôi (Vũ Cao): Sai chữ

Sân biến thành ao, nhà đổ cháy
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay

Viết cho đúng là:

Sân biến thành ao, nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay

Ảnh đại diện

Ký hữu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Ngày trước cùng lên lạy cửa trời,
Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi.
Nước non man mác về đâu tá?
Bè bạn lơ thơ sót mất người.
Đời loạn đi về như hạc độc,
Tuổi gìa hình bóng tựa mây côi.
Đã hay nhờ được hao mòn lắm,
Một thí lòng son chữa rõ mười.


Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
Ảnh đại diện

Bạn đến chơi nhà [Gặp bạn ngồi chơi suông; Suông tình] (Nguyễn Khuyến): Cảm theo bài "Bạn đến chơi nhà"

Tiếp bạn

Bạn cũ lâu rồi mới ghé ta
Mẹ cha cái túng bám chưa tha!
Ao sau lạnh lẽo im tăm cá
Vườn trước tuênh toang vắng bóng gà
Sai vợ nấu cơm... sai chẳng được
Kiếm tiền mua rượu... kiếm không ra
Trải manh chiếu rách đôi đầu bạc
Một ánh trăng suông, một ấm trà.

Ảnh đại diện

Khai bút (Nguyễn Khuyến): Chính tả

Tuổi tớ trời cho, tớ lại càng... (câu này nên sửa lại - sai chính tả chữ tờ - tớ)

Ảnh đại diện

Ba cái lăng nhăng (Trần Tế Xương): Cảm theo bài "Ba cái lăng nhăng"

Chừa rượu

Đã mấy chục năm chưa chừa rượu
Một ngày buồn bã rượu đành chừa
Đâu ngờ vợ khóc như mưa
Nghi chồng chừa rượu rồi thưa thớt lòng.

trung30

Ảnh đại diện

Đi thi (Trần Tế Xương): Cảm theo bài Đi thi - Tú Xương

Đi Thi (thời @)

Lại đèn, lại sách lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ vưỡn đi
Học trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dưới ấy là vì...
Nó đậu ai khen mà vênh váo
Ta hỏng ta về chẳng sá chi
Cụ Tú mòn đời đeo bảng trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì!

trung30

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: