Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thất châu (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Trời trăng luân chuyển mỗi ngày,
Cũng là hoạ phúc đổi thay từng người.
U mê lắm kẻ nực cười,
Vứt đi hạt ngọc, bỏ rơi tâm mình.
Khác gì có ngựa chẳng tin,
Cứ cho chân đất lội sình mà đi.

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu thể cùng với sắc thân,
Không phân không hợp, ngàn lần chẳng sai.
Cố chấp làm những trò hài,
Khác gì lò lửa mọc vài luống hoa !!!

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà, niệm thức như nhau,
Hư không cũng lại một màu hư không.
Hợp tan mây cuộn tầng không,
Chỉ riêng Tâm Phật rực hồng trời cao.


Tứ xà gồm: đất nước lữa gió , tạo thành thế gian
Ảnh đại diện

Quy tịch (Bảo Giác thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Vạn pháp cũng chỉ là không
Làm sao có chỗ cho lòng tựa nương
Đạo kia chỉ một con đường
Ở ngay trước mắt mà dường xa xăm
Làm sao chỉ được ngộ tâm
Khác gì đáy nước bóng trăng lững lờ ...

Ảnh đại diện

Hữu tử tất hữu sinh (Trì Bát thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đã sinh ra ở trên đời
Ắt là có lúc phải rời thế gian
Chết đi vứt hết băn khoăn
Ắt là khởi sự hạt mầm cái sinh
Sinh thì vui vẻ linh đình
Chết thì đau đớn, xót tình oán thân.
Tử Sinh lần lượt đổi vần
Cái việc Sinh Tử há cần phải lo?
Bao giờ tâm chẳng so đo
Bấy giờ tức khắc qua bờ Tử Sinh

Ảnh đại diện

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn (Trí Huyền thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu kỳ tiếng ngọc vang vang
Nhiệm màu lẽ đạo nhẹ nhàng hiện ra
Chung quanh đều cõi Phật Đà
Nhọc lòng tìm kiếm càng xa muôn phần

Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Thân là trăng lặng trên cao,
Tâm là thuyền nhỏ ra vào hư không.
Biết "Không", lẽ "Có" tất thông,
Ngao du chín cõi cũng lòng bàn tay.

Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tưởng rằng Pháp có mà không,
Hỏi rằng cái Có, cái Không khác gì?
Lí đơn giản, lẽ huyền vi,
Một khi giác ngộ, khác gì Phật đâu ...

Ảnh đại diện

Hoá vận (Y Sơn thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đạo kia chỉ một trên đời
Muôn hình biến hoá đổi dời mà ra
Quế dù to, nhỏ, non, già,
Trăng kia là đạo, thoát ra thế nào ?

Ảnh đại diện

Kệ thị tịch (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Thu về chẳng báo nhạn về,
Cười ai sinh tử u mê rối lòng.
Môn đồ chớ khóc chớ trông,
Là thầy kiếp trước cùng trong kiếp này.

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: