Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đã mấy lần xuân chẳng ghé nhà
Cành đào năm bảy bận ra hoa

Thư ai gửi từ xa
Làm khắc khoải lòng ta

Tâm hồn một khối như lìa cắt
Mái tóc hai màu thôi chải thắt
Băng tuyết mấy lần lòng khúc trắc

Năm trước gửi thư lên Dương đài
Năm nay gửi thư giục van nài
Gió đông ơi gió đông
Vì ta hãy thổi mây vòng phía tây
Đợi chờ vẫn chưa ai
Chỉ hoa rơi phủ rêu trên đài ...

Ảnh đại diện

Vấn Kiều Trí Huyền (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Nhọc lòng tìm kiếm hạt vàng,
Chân tâm vẫn lạc mêng mang cõi nào ?
Cầu người chỉ lối Pháp cao,
Tâm này bừng sáng thoát rào sân si.

Ảnh đại diện

Hãn tri âm (Tịnh Giới thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tri âm đàm đạo mấy người?
Vì nay Tâm Đạo lạc loài chốn nao.
Bá Nha tiếng nhạc thanh tao,
Còn đâu tìm thấy chốn nao Tử Kỳ?

Ảnh đại diện

Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đạo trời vốn chẳng nguồn nguyên
Hỏi rằng có phải diệu huyền chân tông?
Chân tông vốn huyễn như không
"Huyễn Không", "Huyễn Có" hư không khác gì ?

Ảnh đại diện

Chân tính (Đại Xả thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà dựng cả đất trời,
Hỏi ra mới biết cũng vời hư không.
Ngũ uẩn to nặng vô cùng,
Hỏi ra mới biết không nguồn không nguyên.
Chân tính thấu suốt thâm uyên,
Hỏi ra Sinh Tử hão huyền cả thôi.

Ảnh đại diện

Đạo vô ảnh tượng (Nguyện Học thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Hạt đạo vốn dĩ vô hình,
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao ...

Ảnh đại diện

Thuỷ hoả kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Học đạo chỉ cầu một đường,
Ngàn năm cũng chỉ một phương mà tìm.
Hỏi tìm pháp mới khai tâm,
Lời rằng có mới, già tầm như trăng !!!

Ảnh đại diện

Thuỷ hoả kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Ngày ngày thuỷ hoả tương giao,
Ngọn nguồn ai biết thế nào mà tra ?
Mỏi mòn muốn giải cho ra,
Mà không biết thảy đều là hư không ...

Ảnh đại diện

Thành chính giác (Y Sơn thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Như Lai chánh quả ngộ thành,
Muôn thân vạn vật một hình như nhau.
Bao nhiêu tục luỵ sạch làu,
Thênh thang đôi mắt một màu trẻ thơ.

Ảnh đại diện

Thị đệ tử Bản Tịch (Thuần Chân thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Chân tâm sao có tính tình,
Bởi vì có Diệt, có Sinh đâu nào?
Chỉ riêng thân xác tanh tao,
Mới lo Sinh Diệt nhuốm màu thế gian.
Pháp tính cứ thế vững vàng,
Xưa nay Sinh Diệt buộc ràng được đâu ...

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: