Có phải hè về khô nước mắt cho em?
Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa

Có phải hè về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu

Chao ơi! Thương cho hoa chưa nở đã sầu
Phượng kiết xác vẫn nguyên mầu nhức nhối
Em đầy đoạ cả một đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

Nên buông cô đơn lang bạt đến muôn chiều
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
Nên dù giàu nồng nàn, hè có cũng như khống!