Đọc bài này xong tôi thấy đau lòng quá trời! Thật tội cho người con gái. Xót xa cho một mối tình buồn.