Sao hai người theo nhau đắm đuối?
Nhẹ như tơ, man mác như là sóng
Tình như trăng chẳng tròn hoài, như cánh hoa dễ rụng,
Đời ai đau vì ai?