Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đào hoa am ca (Đường Dần): Dạ Ngọc Minh Anh

Mình lên trang baidu và thấy có một số chỗ khác so với bản chúng ta có.
苏州唐寅园版

桃花坞里桃花庵 桃花庵下桃花仙 桃花仙人种桃树 又折花枝当酒钱
Ở thôn đào có am hoa đào
Am hoa đào có tiên hoa đào
Tiên hoa đào lại từ cây đào
Lấy đổi cành hoa lấy đổi rượu.

酒醒只在花前坐 酒醉还须花下眠 花前花后日复日 酒醉酒醒年复年
Tỉnh rượu lại đã ngồi trước hoa
Say rượu lại chờ hoa rụng xuống
Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày
Say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.

不愿鞠躬车马前 但愿老死花酒间 车尘马足贵者趣 酒盏花枝贫者缘
Chẳng chịu cúi mình trước ngựa xe
Lại nguyện chết già giữa chốn hoa
Xe ngựa, quyền thế, kẻ đưa đón
Có rượu, có hoa, thiếu bạn cùng.

若将富贵比贫贱 一在平地一在天 若将贫贱比车马 他得驱驰我得闲
Đem phú quý so với bần tiện
Một chốn đất yên, một chốn tiên
Đem bần tiện so với ngựa xe
Người thích chạy ngựa, ta thích chuồng.

世人笑我忒疯癫 我笑世人看不穿 记得五陵豪杰墓 无酒无花锄作田
Nhân thế cười ta bảo khùng điên
Ta cười nhân thế nhìn chẳng "xuyên"
Nhớ mộ Ngũ lăng hào kiệt xưa
Không rượu, không hoa, cuốc đất làm.

Ảnh đại diện

Vọng nguyệt hoài viễn (Trương Cửu Linh): Bản dịch của Dạ Ngọc Minh Anh

Trăng sáng chốn biển khơi,
Chân trời, nhớ tới người.
Người tình, ôi đêm dài,
Đêm dài khởi tương tư.
Nến tắt, ánh trăng tỏ,
Áo choàng đã phủ sương.
Chẳng thể gửi trao người,
Về giường, hẹn trong mơ.

Ảnh đại diện

Thanh ngọc án - Nguyên tịch (Tân Khí Tật): Bản dịch của Dạ Ngọc Minh Anh

Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa.
Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao.

Ngự quý, xe trạm, khắp phố hương đưa.
Tiếng tiêu phượng thổi, ánh Ngọc Hồ xao động.

Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng, vô vàn kiểu.
Rộn ràng tiếng nói, thoảng hương đưa.

Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.
Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.
Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: