Thà anh tự giết chết mình,còn hơn bóp nát trái tim em.