Lần đầu tiên mình đọc bài thơ này mà thấy như một cảm xúc thật lạ len vào. Tình cảm chân thành của nàng kỹ nữ làm cho người đọc như muốn rơi lệ. Xuân Diệu thật là TUYỆT DIỆU.