Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Gia Cát Vũ Hầu miếu (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Người rồng bỗng hiện thành thần long
Núi cao nước chảy hướng Hán Trung
Đất Bắc chìm sâu khu nhạn trận
Gió tràn giận giữ chiếm miền Đông
Tam phân vô lực tranh uy tín
Miếu hay lòng ta, tựa trời trong
Xe thưa gốc tùng, còn trùm nắng
Cân trời còn tỏ rõ lòng trung.

Ảnh đại diện

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Bên gối giặc, ta chia rõ ràng
Hoàng tộc thân chinh đến lều tranh
Ngờ đâu chốc lát bày tâm sự
Non sông năm mươi năm người giành

Ảnh đại diện

Bạng (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Loài lân dưới nước, ấy là ai
Không ốc không hến ấy là trai
Ngậm châu, mặc giáp, toàn văn võ
Nhả mây nuốt sóng, sợ chẳng sai
Yên bình sóng gió, đỡ trái phải
Khuynh tâm hướng phía vùng trời đai
Suối sông hồ biển đều biết tiếng
Cò nọ thế cô, dám đùa trai?

Ảnh đại diện

Tòng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Lương Thế Vinh): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Công, tư mong trọn vẹn cả hai
Non quê nghoảnh lại, mây độc cô
Đếm từng trống canh, hồn thơ thẩn
Quán khách không ngủ, lạnh hơi thu
Một vùng vắng nhạn, thư nhà vắng
Ngựa kêu muôn dặm, gợi âu sầu
Thoả chí treo cung như đã quyết
Phất áo gió bay về cung sau

Ảnh đại diện

Vô đề kỳ 1 (Bùi Huy Bích): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Hạ hạn, thu giá, đông côn trùng
Mùa màng năm nay thật đáng thương
Khoan nói chuyện xoay chuyển vận nước
Ở đâu kẻ hưởng lộc triều đường.

Ảnh đại diện

Xích Bích ca tống biệt (Lý Bạch): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Đôi rồng tranh chiến quyết thư hùng
Xích Bích đại phá đốt thuyền xong
Lửa còn treo trời, rọi mây biển
Nơi này Chu Du phá Tào công
Nay đứng trên sông, nhìn nước biếc
Kình nghê dấu tích có còn không
Nhất định gửi thư cho tôi nữa
Để tôi cũng được phần tráng tâm.

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Kích chìm cát sâu, sắt chưa tan
Tự mài biết thuộc triều Kiến An
Xuân Đổng Tước đoạt Nhị Kiều được
Nếu gió Đông chẳng thuận Chu Lang

Ảnh đại diện

Khai quyển (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Già này ngâm thơ vốn không ham
Nhân trong tù rảnh không gì làm
Mượn thơ cho ngày dài mau hết
Đợi tự do đến với nước Nam

Ảnh đại diện

Khách trung tác (Lý Bạch): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Lan Lăng tuyệt rượu uất kim hương
Đựng trong chén ngọc sáng ánh quang
Nếu chủ có tài say được khách
Thì biết ở đâu chốn tha hương

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Gia Cát Nhật Hạ

Mộng dài ai mau tỉnh
Bình sinh ta biết mình
Giấc xuân nơi lều cỏ
Bên song nắng yên bình

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: