hay cho cái chí của tam nguyên có khác gì:

CÁ LỚN NÉP VÂY MIỀN BẮC HẢI
rỒNG THIÊNG UỐN KHÚC CHỐN NAM DƯƠNG