Trong bản dịch trên, ba khổ cuối là lời của người chồng nói với người vợ. trong khi với bài gốc, ba khổ cuối lại là lời tâm sự của người vợ muốn nói với chồng. Vì vậy, bản dịch nếu sửa lại cách xưng hô sẽ hay hơn.