Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hàm Dương thành đông lâu (Hứa Hồn): Bản dịch của Vinh

Một bước lên cao vạn dặm sầu
Cỏ lau dương liễu tựa bờ sâu
Mây đùn khe núi, tà dương lặn
Mưa cuộn lòng sông, gió đầy lầu
Chim lẩn vườn Tần tìm bụi cỏ
Ve kêu vườn Hán gọi thu sầu
Chuyện cũ qua rồi đừng hỏi nữa
Nước trôi theo sông Vị từ lâu

Ảnh đại diện

Tây Tái sơn hoài cổ (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Vương Tuấn lâu thuyền hạ Ích Châu
Kim Lăng hoa lệ hoá trời sầu
Ngàn thanh xích sắt trầm sóng nước
Một mảnh cờ hàng rủ Thạch Đầu
Sông núi vẫn trơ cùng tuế nguyệt
Thế nhân đã mấy bận bể dâu
Từ ngày bốn bể về nhất thống
Thành xưa gió thổi suốt bãi lau

Ảnh đại diện

Thục tiên chủ miếu (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vinh

Trời đất lưu anh khí
Ngàn thu khiếp oai danh
Cơ đồ chia chân vạc
Mong phục nghiệp tiền nhân
Được tướng tài mở nước
Mà chẳng có hậu nhân
Thương người ca nước Thục
Phải múa trước Nguỵ doanh

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Tô Triệt): Bản dịch của Vinh

Vừa phá Kinh Tương đoạt thuỷ quân
Cờ xuôi Giang Khẩu tựa mây vần
Trường Giang dằng dặc ngàn thuyền chiến
Xích Bích thành tro mộng võ thần
Quân thần đồng sức nơi tiền tuyến
Thiên hạ từ nay định ba phần
Phát binh chẳng hiểu về đối thủ
Xưa nay may thắng chẳng mấy lần

Ảnh đại diện

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Sao sa cửa trại giữa đêm dài
Tiên sinh từ đó giã trần ai
Trướng hổ từ nay không hiệu lệnh
Đền lân bỏ uổng mộng làm trai
Ba ngàn thực khách trơ trước cửa
Mười vạn binh hùng cũng phôi phai
Ngày nhàn vui bước nơi thanh cảnh
Lặng ngắt giọng vui chốn cửu đài

Ảnh đại diện

Tinh truỵ Ngũ Trượng nguyên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phan Kế Bính

Sao sa cửa trại lúc đêm thanh,
Nghe báo tiên sinh bỗng giật mình.
Trướng hổ vắng nghe truyền hiệu lệnh,
Đền lân luống để chữ công danh.
Còn trơ dưới trướng ba ngàn khách.
Uổng phí trong lòng mấy vạn binh.
Ngày vắng ngắm xem nơi bóng mát,
Lâu nay lặng ngắt giọng ca thanh.

Ảnh đại diện

Bát trận đồ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vinh

Công lớn chia chân vạc
Thành danh Bát trận đồ
Sông trôi đá chẳng chuyển
Hận chưa nuốt được Ngô

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: