Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trong lời mẹ hát (Trương Nam Hương): Lời ru chắp con đôi cánh

Thiếu

Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Đông Sơn lâu chưa đến
Tường vi nở mấy lần ?
Mây trắng tan thành khói
Trăng ghé mình trước sân

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Trăng sáng vừa tròn rằm tháng riêng
Xuân sông xuân nước gợn xuân tiên
Giữa dòng sương khói bàn quân sự
Chở ánh trăng nghiêng giữa mạn thuyền

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Trăng sáng đêm nay rằm tháng riêng
Xuân sông xuân nước tiếp xuân thiên
Giữa dòng sương khói bàn quân sự
Chở ánh trăng nghiêng giữa mạn thuyền

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Ánh trăng soi đầu giường
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Sông núi nước nam vua đã định
Sách trời đã vẽ phải lui binh
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Vùi xác trôi sông cảnh bất bình

Ảnh đại diện

Đại Lãm Thần Quang tự (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Chùa thần quang lặng nỗi niềm riêng
Thỏ ngọc trên lưng quạ cưỡi tiên
Hơn chục lâu đài khai bức vẽ
Ba nghìn thế giới mắt trong huyền
Thói đời thay đổi mây thay chó
Thông đứng nhà sư đầu bạc niên
Ngoài việc thắp hương thăm thú phật
Mọi điều tạp niệm cõi bình yên

Ảnh đại diện

Ai phù lỗ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Trích máu thành thư muốn gửi lời
Nhạn bay quan ải rẽ mây trôi
Bao người buồn bã nhìn trăng sáng
Xa cách lòng người chỉ một thôi

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: