Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi (Cao Bá Quát): Khách

Chào các bác, lâu lâu em trở lại diễn đàn, thấy cũng bồi hồi, xin làm xấu dịch một bài, có gì xin các bác đại xá cho!

Dịch nghĩa
Cô ca kỹ Phú Nhi ở Đằng Châu xin thơ nên viết tặng
Cổ nhân chẳng biết người đời nay buồn hận tới mức nào
Cho nên họ chỉ buồn chuyện chia phôi mà đã kể lể.
Ta muốn ngày mai đi khỏi con đường ở phố Nam này,
Nhưng bối rối không biết có còn ai  hát giọng Bắc Oán cho ta nghe không?
Trời rét núp trong quán cô quạnh cũng đỡ được gió máy
Sương mù tụ lại ở xóm xa làm lũy tre cũng đứng yên (vì lạnh)
Đáng cười thì cười như ông Tư Mã (Bạch Cư Dị) say rượu ở bến Tầm Dương
Nhưng vì sao áo xanh của ta lại ướt đẫm dòng lệ?dịch thơ
Mối hận người xưa chẳng bằng nay
Khóc kể vì thôi chẳng trùng phùng
Ta muốn mai rời đường Nam phố
Chỉ ngán tìm đâu tiếng Bắc cung?
Quán nhỏ đỡ che sương gió rét
Xóm vắng bờ tre đứng lạnh lùng
Muốn thét vang trời cười Tư Mã
Sao lệ từ đâu đẫm áo rồi?

Ảnh đại diện

Độc Tưởng công huấn từ (Hồ Chí Minh): về chữ "cô thần nghiệt tử"

"Cô thần nghiệt tử" dịch thành "Thù nhà nợ nước"...
nhà cháu dốt, cho nên thấy không ổn chút nào, thậm chí là dịch rất trơ tráo; hơn nữa đầu đề bài này là "Độc Tưởng công huấn từ", thiết nghĩ...
các bác hiểu nhà cháu muốn nói gì mà!


góp ý

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: