Bạn là chiến sĩ hải quân phải không. Bài thơ mộc mạc và đậm đà chất quê hương. Bài thơ hay nhỉ