Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyễn Y Khoa

Câu: "Biết bao the tấm chuốc mua tiếng đàn" phải sửa lại là: "Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn" mới đúng.

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Nguyễn Y Khoa

Xin đươc sửa câu: "Biết bao thê thảm chuốc mua tiếng đàn " thành câu:
"Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn" mới đúng

Ảnh đại diện

Đạp sa hành (Âu Dương Tu): Bản dịch của Nguyễn Y Khoa

Quán xưa mai đã tàn rồi
Bên cầu liễu rủ bồi hồi khóc than
Cỏ thơm chờ gió lạnh hoang
Thanh gươm yên ngựa bên đàng ruổi rong
Nổi buồn chia biệt bên sông
Chảy dài vô tận như dòng nước xuân
Nát lòng từng đoạn ruột phân
Rưng rưng hàng lệ bâng khuâng nhớ người
Lâu cao quạnh quẽ xa vời
Núi xuân xa cách phương trời xa xăm
Vẳng nghe tiếng sáo xa ngâm
Người ơi bên ấy có thầm chờ ta.


(Nổi buồn vô tận ai người biết chăng?)

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: