Đây là bài thơ rất hay thể hiện tâm trậng xúc động của tác giả khi được đến nơi an nghỉ của đại thi hào Nguyễn Du